WIJKHERONTWIKKELING TE LINT
       
     
OO LINT_axo global.jpg
       
     
OO LINT_interventiestrategieen.jpg
       
     
OO LINT_axo_ensemble.jpg
       
     
OO LINT_axo_campus.jpg
       
     
OO LINT_axo_renovatie_tekst.jpg
       
     
20170922_LKP_mspl final_MR.jpg
       
     
OO LINT_BEELD 1 - ensemble.jpg
       
     
OO LINT_BEELD 2 - tissue.jpg
       
     
OO LINT_BEELD 5 - renovatie.jpg
       
     
OO LINT_BEELD 6 - groene vinger.jpg
       
     
WIJKHERONTWIKKELING TE LINT
       
     
WIJKHERONTWIKKELING TE LINT

LOCATIE: LINT

BOUWHEER: De Ideale Woning

TIMING: 2017

BUDGET: 1.781.265 € - raming openbaar domein
29.193.131 € - raming gebouwen

STATUS: Competitie 2de Plaats

Open oproep van de Vlaamse Bouwmeester voor de herontwikkeling van een bestaande sociale woonwijk in het centrum van Lint.

Het masterplan probeert een antwoord te bieden op de ruimtelijke fragmentatie die de wijk vandaag kenmerkt. Opzet is de realisatie van een continue publieke ruimte waarin en -langs het ook aangenaam wonen is.

De publieke ruimte is hierbij leidend. Het landschap vormt de basis voor een robuust maar veerkrachtig masterplan. De publiek ruimte geeft de bebouwing vorm en biedt het noodzakelijke (landschappelijke) kader aan de ontwikkeling.

De insteek voor de bebouwing vertrekt vanuit een reflectie over de relatie met de bestaande context. Wat reeds aanwezig is, in het bijzonder de bestaande private woningen, vormt een belangrijk startpunt. Het masterplan ziet de bestaande bebouwing als een kans en niet als een obstakel voor de gewenste woonontwikkeling. De specificiteit van de verschillende typologieën binnen het project gebied suggereert de ontwikkeling van verschillende interventiestrategieën op maat.

Er worden binnen het masterplan vier strategieën onderscheiden:
- De campus wordt gekenmerkt door vrijstaande gebouwen in een natuurlijke groene omgeving.
- Het ensemble bestaat uit een geheel van gebouwen en open ruimtes, privaat en collectief, die aansluiten bij en zich verweven met de bestaande gebouwen.
- Weefsel is een strategie die uitgaat van het afwerken van het bestaande.
- Tenslotte kan het soms aangewezen zijn om een gebouw te renoveren i.p.v. nieuw te bouwen.

Het resultaat van het masterplan is een doorlopend parklandschap dat bestaande en nieuwe gebouwen omarmt een 360° relatie creëert tussen woningen en omgeving. De gebouwen worden ontworpen zonder voor- of achterkant.

De voorgestelde strategie biedt flexibiliteit om toekomstige ontwikkelingen/wijziging in het programma op te vangen en vormt de basis voor een participatief traject.

De doorwaadbaarheid en de bewegingen over het terrein zijn duidelijk en logisch georganiseerd. Doorgaand verkeer over het terrein wordt verhinderd. Er wordt ingezet op een autoluwe woonomgeving.

Het masterplan ambieert ingrepen voorzien op menselijke schaal, hiertoe worden sterke krachtlijnen voor fasering worden aangereikt. De eerste fasen vragen minimale verhuisbewegingen en in elke fase is er een rendement in aantal woningen. Op die manier ontstaat een steeds grotere woningreserve en verhuizen de huidige bewoners slechts één keer.

De aangereikte woontypologieën zijn divers en kwaliteitsvol, ze worden gekenmerkt door:
- zuidelijke oriëntatie van privé buitenruimtes
- elk gebouw is zowel toegankelijk vanaf het publiek domein als vanaf de groene verbindingen
- een graduele overgang tussen publiek – privé – collectief
- elke woning heeft een eigen buitenruimte, elk gebouw of ensemble heeft daarnaast ook een collectieve buitenruimte

OO LINT_axo global.jpg
       
     
OO LINT_interventiestrategieen.jpg
       
     
OO LINT_axo_ensemble.jpg
       
     
OO LINT_axo_campus.jpg
       
     
OO LINT_axo_renovatie_tekst.jpg
       
     
20170922_LKP_mspl final_MR.jpg
       
     
OO LINT_BEELD 1 - ensemble.jpg
       
     
OO LINT_BEELD 2 - tissue.jpg
       
     
OO LINT_BEELD 5 - renovatie.jpg
       
     
OO LINT_BEELD 6 - groene vinger.jpg