WIJKHERONTWIKKELING TE LINT
       
     
RENOVATIE EN UITBREIDING WONING te LIER
       
     
UITBREIDING WONING TE DEURNE
       
     
 PROJECT: RESTAURATIE RENOVATIE NIEUWBOUW GO! CAMPUS BS-MS-KA  LOCATIE: ZELZATE  BOUWHEER: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap  TIMING: 2014-2020  BUDGET:  Fase 1 - 3.316.954 euro (gunning)           Fase 2 - 1.464.240 euro  STATUS: gewonnen wedstrijd, fase uitvoering  SPECIFICATIE: volledige opdracht, architectuur/restauratie, interieur, technieken MADE architects & Karuur architecten  Het masterplan voor de scholencampus in Zelzate is het winnend ontwerp van een wedstrijd die het GO! organiseerde. Het schooldomein is ruim en groen en voorzien van allerhande bebouwing. Historische gebouwen, waaronder een monument, staan geruime tijd leeg en verkrotten stilaan, de bestaande basisschool is niet flexibel en niet energiezuinig en werd in het verleden aangevuld met verouderde containers en paviljoenen in bedenkelijke staat.  Vanuit het karakter en de kwaliteiten van de beschikbare infrastructuur werd een masterplan uitgewerkt dat uitspraak doet over afbraak, renovatie, restauratie en nieuwbouw binnen het voorziene budget.  Door middel van ontwerpend onderzoek komen we tot een stappenplan dat zal leiden tot een kwalitatieve schoolomgeving, met uitstraling naar de volledige buurt. Het GO! heeft momenteel zeer weinig referentieprojecten voor de omgang met en de herbestemming van erfgoed. We hopen dan ook met deze realisatie een steentje bij te dragen in de omgang met historische gebouwen.  Bij een eerste analyse van de scholencampus aan de Leegstraat vallen 2 belangrijke zaken op: 1. Op de site is er een kapitaal aan gebouwen en aan open ruimte beschikbaar. Er zijn bijgevolg veel mogelijkheden om te komen tot kwalitatieve en duurzame scholenbouw. 2. Het beschikbare potentieel van de site wordt momenteel niet benut: we zien dat - functies versnipperd zijn - ruimte gefragmenteerd is - waardevolle monumentale gebouwen leeg staan - het historische schoolpark ontoegankelijk is  Bij de uitwerking van ons voorstel laten we ons leiden door 4 principes: 1. De kwaliteit van het bestaande patrimonium: eenvoudige structuren, licht en ruimte, duurzame, onderhoudsvriendelijke materialen. Dit biedt de kans om met het beschikbare budget meer te doen dan het gevraagde programma. 2. De keuze om geen spektakelarchitectuur te brengen, maar weloverwogen, cruciale ingrepen 3. De manier van werken met het Monument: dit gebouw krijgt zijn 19de eeuwse uitstraling en grandeur terug. Het wordt opnieuw het gezicht van de school 4. Er wordt een masterplan opgemaakt dat als leidraad kan dienen voor de ontwikkeling van de volledige basisschool.  Het eindresultaat van dit masterplan omvat: Renovatie en restauratie van het bestaande historische patrimonium om refter en keuken, lagere school, administratie en directie en een polyvalente ruimte te herbergen. In een nieuwbouw onder een speels hellend dak aan de straatzijde worden de kleuterklassen voorzien, in het verlengde van het Monument. De groene omgeving van de school wordt opgewaardeerd door de buitenaanleg: naast de speelplaatsen voor lagere en kleuterschool is ook de renovatie van de parktuin voorzien, de aanleg van de groene strip als doorwaadbare scheiding tussen basisschool en middelbare school en een ontdekkingstuin met moestuin, prairietuintjes en een boomgaard.  Het resultaat van dit masterplan is een basisschool waar de functionele en ruimtelijke relaties duidelijk gestructureerd zijn, niet alleen de gebouwen, maar ook de groene ruimte. De vernieuwde situatie zal toelaten de gebouwen breed te gebruiken.
       
     
Uitbreiding showroom LUCY
       
     
Renovatie van een interbellum woning te Deurne
       
     
NIEUWBOUW LAGE ENERGIEWONING te BORGERHOUT
       
     
UITBREIDING WONING BONT
       
     
Verbouwing wasserij tot kantoor
       
     
Showroom Ducati