ecolabel.jpg

Eco Label

Het label Energiebewust architect is er gekomen op initiatief van de 2 vlaamse beroepsfederaties van architecten samen met de Vlaamse Overheid.
Dit label wordt uitgereikt aan architecten die daarvoor de vorming hebben gevolgd die door de initiatiefnemers werd opgezet en die zich ook engageren om binnen de 2 jaar een project te realiseren met een E-peil lager dan 60.

Belangrijk is echter dat we als architect de potentiële bouwer te wijzen op de mogelijkheden van energiezuinig bouwen zonder daarbij in uitersten te vervallen.