MADE architects staat voor architectuur, interieur en stedenbouw van ontwerpend onderzoek tot realisatie. Wij zijn een compact en gedreven bureau dat een gebouw en de architectuur in de realiteit omzet.

Opgericht in 2004 is MADE gegroeid tot een vennootschap met 6 (ingenieur-) architecten met uiteenlopende kennis en achtergrond. Zowel zaakvoerders Gill Matthyssen en Liesbeth Storkebaum als de medewerkers hebben brede ervaring in passief/duurzame projecten, woningbouw, scholenbouw, zorg-wonen en dit op vlak van nieuwbouw, renovatie en restauratie.

We trachten in onze ontwerpen een combinatie van ruimtelijkheid, nuchterheid en uitvoerbaarheid te leggen. We streven naar een gevat antwoord op de vraag van de opdrachtgever.
Maatschappelijke meerwaarde en kritisch onderzoek vinden we belangrijk zowel bij de keuze van onze projecten als bij de uitwerking ervan. We benaderen het ontwerpvraagstuk op verschillende schalen, leggen de focus op ‘integraal ontwerp’ en projectmethodiek en zoeken een sterke vertaling naar vorm en materialisatie. Het resultaat zijn schijnbaar eenvoudige ontwerpen bepaald door logische en krachtige keuzes.

Het overgrote deel van deze projecten zijn gesitueerd in stedelijke of rand-stedelijke context.
We streven bewust naar het combineren van verschillende schalen en programma’s voor onze projecten, om onze visie scherp te stellen. Vooral de uitdagende projecten, met ruimte voor architecturale interpretatie en binnen complexe randvoorwaarden passen in het curriculum van ons bureau.

Voor MADE is het vinden van een evenwicht tussen budgetbeheersing en doorgedreven duurzaamheid van cruciaal belang in de aanpak een ontwerp. We hanteren een brede visie op duurzaamheid: we beperken ons niet tot het toepassen van duurzame materialen en technieken, maar we onderzoeken de combinatie met toegankelijkheid, onderhoudsvriendelijkheid, energie-efficiëntie en gebruiksgemak. Ook stedenbouwkundige integratie, architectonische kwaliteit, circulariteit, leefbaarheid en sociale dimensie zijn belangrijk.

MADE wil deze integrale duurzaamheid doortrekken in elk project, onafhankelijk van de omvang ervan. Hiervoor hebben we een ‘tabel duurzaam materiaalgebruik’ opgesteld. Dit is een eenvoudig te hanteren basis-instrument om tijdsefficiënt gefundeerde, duurzame keuzes te kunnen maken. De tabel omvat een gedetailleerde opbouw voor de meest conforme constructies in functie van de milieutechnische eigenschappen en effecten op de gezondheid gedurende de volledige levensfase van alle betrokken onderdelen.

De opdrachten van MADE zijn zeer divers, bestrijken verschillende schalen en functies en omvatten overheidsopdrachten, duurzame en passieve projecten.
MADE werkt momenteel aan de eerste deelprojecten binnen hun masterplan voor de scholencampus GO! in Zelzate. De renovatie voor de basisschool is op dit ogenblik in werffase, voor de restauratie van het beschermde gebouw werd het subsidiedossier ingediend. Eerder realiseerde MADE de verbouwing van basisschool Bijenkorf in Antwerpen en werkte ontwerpvoorstellen uit voor Scholen van Morgen in Sint Truiden en Merksem.

De verbouwing van een oude paardenkliniek tot hedendaagse dierenziekenhuis, ontwerp en uitvoering van een showroom voor Ducati, inrichting van een showroom en kantoor voor een kledingbedrijf en de realisatie van een energie-neutraal tuinbouwbedrijf tonen aan dat MADE affiniteit heeft met industriële gebouwen.

Ook een nieuwbouw woonzorgcentrum met 100 kamers heeft MADE reeds uitgevoerd.
Eind 2015 is het Sociaal Centrum Plein in Antwerpen feestelijk in gebruik genomen: het laagdrempelig onthaal van het OCMW dat bestaat uit nieuwbouw, verbouwing en de aanleg van een semipublieke buitenruimte die aansluit op het Groen Kwartier.

MADE werd geselecteerd door AG VESPA voor de architectenpool in 2016. Binnen deze raamovereenkomst is het ontwerp voor twee nieuwbouw BEN starterswoningen in uitvoering. De haalbaarheidsstudie voor twee gestapelde woningen in een historisch pand werd opgemaakt en de renovatie van een handelspand op de Grote Markt tot commerciële ruimte met drie appartementen is in fase bouwaanvraag.

Verder lopen er op dit ogenblik een twintigtal kleinere en grotere verbouwingen van woningen en twee projecten voor nieuwbouwwoningen, in verschillende fasen tussen ontwerp en uitvoering.

Belangrijk voor MADE zijn:
- Focus op integrale ontwerp en projectmethodiek
- Duurzame ontwikkeling, bouwmethodiek en materiaalgebruik
- Uitpuren van organisatieschema’s
- Meerwaarde zoeken in wisselwerking van architecturale ingrepen en brede omgeving

(wisselwerking en/of meerwaarde voor de samenleving) - Samenwerking en co-creatie

Naast een enthousiast team van hooggekwalificeerde medewerkers maken wij gebruik van een vast netwerk van externe professionals die het team kunnen versterken. Elke opdracht wordt uitgevoerd door een vast team. Afhankelijk van de projectomvang en de planning wordt de architect-zaakvoerder daarin bijgestaan door één of meer medewerkende architecten. Op die manier kan voor ieder project een team op maat worden samengesteld.