NIEUWBOUW WOONZORGCENTRUM
       
     
LG-BartDeJong-zorgcentrumRuggeveld-Deurne-13.jpg
       
     
zorgcentrumRuggeveld-Deurne-9.jpg
       
     
zorgcentrumRuggeveld-Deurne-7.jpg
       
     
zorgcentrumRuggeveld-Deurne-3.jpg
       
     
NIEUWBOUW WOONZORGCENTRUM
       
     
NIEUWBOUW WOONZORGCENTRUM

LOCATIE:             RUGGEVELDLAAN - DEURNE

TIMING:                     2009-2012

BUDGET:                   6.000.000 EURO

STATUS:                    opgeleverd

SPECIFICATIE:          normen voor ouderlingenzorg/zorgcentra,  richtijnen VIPA

PROCEDURE:            privé aanbesteding

 

Bij dit project zijn de specifieke beperkingen van het terrein grotendeels bepalend geweest voor de vorm en de gekozen oplossingen.

Het terrein ligt in een zone specifiek voor de zorgsector, gekneld tussen de autosnelweg en een drukke verkeersweg.

Door de uitbreidingsperimeter van de autosnelweg wordt het driehoekige terrein aan de langste zijde met 30m teruggedrongen.

Hierdoor wordt een beperkte driehoekige bouwzone bekomen waarop een vrij omvangrijk programma gerealiseerd dient te worden.

Het programma omvat zo'n 100 kamers, met de nodige diensten, gemeenschappelijke ruimten, een keuken met eetzaal, semi-publieke diensten en kantoren voor administratie. 

In het ontwerp is er geopteerd om het maximale bouwterrein te benutten en uit noodzaak in de hoogte te bouwen.

Het gebouw is georganiseerd rond de centrale functies, met vleugels die voornamelijk kamers bevatten.

 Om het kliniek/gangprincipe dat zoveel zorgcentra kenmerkt te voorkomen, worden de zones aan de patio zeer breed gemaakt als straat voor de diverse kamers. Die straat leidt naar de gemeenschappelijke ruimten en is voorzien van zitbanken als rustpunt te vergelijke met een bank in de straat of de stoel bij de voordeur.

Zorgcentra krijgen meer en meer een centrumfunctie voor de zorgbehoevenden in de omgeving.

Mensen die zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen kunnen in het centrum terecht voor aangepaste zorg, kine, verzorging of kapper.

 In dit project was dat één van de uitgangspunten waardoor de begane grond een meer open karakter krijgt.

Doordat het ontwerp in de hoogte gedwongen wordt krijgt ook het dak een meerwaarde als uitkijk of ruimte voor activiteiten.

De openbare functie is voor ons belangrijk omdat ze het strakke van een zorgfunctie en het op zich gerichte leven in zo'n centrum terug opentrekt en er meer plezier in brengt.

LG-BartDeJong-zorgcentrumRuggeveld-Deurne-13.jpg
       
     
zorgcentrumRuggeveld-Deurne-9.jpg
       
     
zorgcentrumRuggeveld-Deurne-7.jpg
       
     
zorgcentrumRuggeveld-Deurne-3.jpg