HET HUIS TE BERCHEM
       
     
Buurtrestaurant.jpg
       
     
Vestibule.jpg
       
     
balie.jpg
       
     
daktuin.jpg
       
     
kantoor.jpg
       
     
HET HUIS TE BERCHEM
       
     
HET HUIS TE BERCHEM

LOCATIE: BERCHEM

BOUWHEER: De Ideale Woning

TIMING: 2018-2019

BUDGET: 6.400.000 €

STATUS: Competitie / laureaat

Open oproep van de Vlaamse Bouwmeester voor de opmaak van een ontwikkelingsvisie voor een sociale dienstverleningscluster, en voor de realisatie van de verregaande reorganisatie en uitbreiding van Het Huis - kantoren en magazijn van De Ideale Woning.

DE RAND VAN DE RAND

De site van De Ideale Woning kent een uitzonderlijke ligging, aan de rand van de 20e eeuwse gordel rond Antwerpen. Net op die plaats kan een volledig bouwblok een belangrijke rol spelen op wijkniveau. We creëren een adres voor DIW, een site met een duidelijke identiteit die zich laat lezen en voelen als één geheel, maar mét doorzicht op het achterliggende landschap.

Binnen deze transformatie grijpen we de opportuniteit om zowel de kantoren als het magazijn van De Ideale Woning, die momenteel ervaren worden als twee aparte werelden, samen te brengen. Daarnaast transformeren we de site tot een permeabel binnengebied, met een groene binnentuin -De Tuin-, voorzien van duidelijke toegangen/doorsteken die gekoppeld worden aan publieke functies.

SAMEN

Aan de Hofstadestraat wordt, aansluitend bij het magazijn, een aanzienlijke bebouwbare zone momenteel niet benut. Dit opent perspectieven om niet alleen de grens tussen publieke ruimte en omsloten groene binnentuin scherp te stellen, maar ook om de kantoren en het magazijn van De Ideale Woning samen te brengen.

Het gedeeld onthaal van dit Huis ligt aan de tuinkant maar is even goed zichtbaar vanaf de Diksmuidelaan. Ook de rest van het gedeeld programma krijgt onderdak in Het Huis: de refter als kloppend hart op het gelijkvloers, de overlegruimtes op de verdieping. Omdat al deze functies programmatorisch onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zorgen we ervoor dat ze letterlijk in elkaars nabijheid liggen.

Onderzoek wijst uit dat het interessanter is om het bestaande magazijn te vervangen door een nieuwe structuur, tussen de Hofstadestraat (leveringen) en De Tuin. De hoek met de Klerkenstraat wordt gevormd door het fablab - opleidingsatelier.

DIKSMUIDELAAN

Net zoals bij villa’s uit de oudheid of middeleeuwse kloosters krijgt Het Huis een graduele, scenografische toegang vanaf de Diksmuidelaan. Twee travéeen van de bestaande appartementen worden uitgekleed tot hun structuur, die dubbel hoog wordt opengewerkt en voorzien van een open dakstructuur. De naastliggende structuur is compatibel met een herbestemming tot crèche, een programma dat perfect past op de site.

Het bestaande kantoorgebouw wordt gekenmerkt door een flexibele structuur met voldoende vrije hoogte. Het gebouw zal verbouwd worden tot kantoor voor de partners van De Ideale Woning. Op de begane grond komt het buurtrestaurant, dat zijn toegang en zijn terras krijgt in de doorgang naar De Tuin. Door zijn ligging op de hoek van het bouwblok bepaalt het buurtrestaurant mee de uitstraling van de sociale dienstverleningscluster naar de buurt.


TUIN

De Tuin is de groene long van de sociale dienstverleningscluster en heeft niet alleen een meerwaarde voor medewerkers en de bezoekers, maar ook voor de omwonenden en de buurt. Buren van het bouwblok krijgen de kans een eigen toegang te maken tot de binnentuin.

De overgang tussen de straat en de binnentuin wordt vormgegeven met compacte, geactiveerde pleinen, die al een eerste glimp van de groene oase tonen en aanknopingspunten vormen om Het Huis in de omliggende wijk te verankeren.


HUIS - KANTOOR

Via het pad in de tuin komen bezoekers bij de ingang en het onthaal van Het Huis. Door de dubbelhoge ruimte aan de gevel loopt De Tuin haast naadloos over in de publieke ontvangstruimte van Het Huis. In deze ruimte manifesteert het gebouw zich als een open en transparant huis: de visuele relatie doorheen de vide toont de interne werking van De Ideale Woning.

Vanaf de ingang plooit het gebouw zich naar het zuiden. Op deze plaats situeren we de refter met een terras dat op de zonnigste plek van De Tuin komt te liggen. Dit terras is deels overdekt door de daktuin op de eerste verdieping.

Op de eerste verdieping zorgt de schakeling kantoor – overleg – tuinkamer – ontspanningsruimte - magazijn voor mogelijkheden tot contact, communicatie en informeel overleg.

HUIS - MAGAZIJN

Stockage, atelier en fablab vragen een doordachte logistiek, waarbij het laden en lossen een belangrijk element vormt. Nuance: het fablab staat niet naast het magazijn, het magazijn biedt onderdak aan het fablab. Niet alleen kan het magazijn zich op die manier levendiger profileren aan de straatkant, op programmatorisch vlak zijn veel ruimtes deelbaar door magazijn en fablab. Maar de organisatie van het magazijn en het fablab overstijgt het louter functionele: het atelier ligt aan De Tuin. Vanuit het atelier kunnen werkbanken op het grote terras aan de refter geschoven worden..

Buurtrestaurant.jpg
       
     
Vestibule.jpg
       
     
balie.jpg
       
     
daktuin.jpg
       
     
kantoor.jpg