Renovatie en Uitbreiding Sociaal Centrum Plein
       
     
Olmo Peeters - PLEIN - LR 7.jpg
       
     
Olmo Peeters - PLEIN - LR 6.jpg
       
     
Olmo Peeters - PLEIN - LR 11.jpg
       
     
Olmo Peeters - PLEIN - LR 13.jpg
       
     
Renovatie en Uitbreiding Sociaal Centrum Plein
       
     
Renovatie en Uitbreiding Sociaal Centrum Plein

LOCATIE:            ANTWERPEN

BOUWHEER:            OCMW Antwerpen

TIMING:                     2011_2015

BUDGET:                  1.036.381 euro

STATUS:                   Opgeleverd

Een sociaal centrum is het laagdrempelig onthaal van het OCMW.  Het sociaal centrum Plein biedt specifieke hulpverlening aan mensen met een tijdelijk verblijfsstatuut.

Het project voor Sociaal Centrum Plein bestaat uit 3 delen.

1. het maken van een verbinding tussen Lamorinièrestraat en het Groen Kwartier

2. renoveren van huidige sociaal centrum (circulatie en dakverdieping)

3. een uitbreiding voor het sociaal centrum

 We bekijken het project als één geheel dat geherorganiseerd wordt. Bestaand gebouw, uitbreiding en buitenaanleg zijn evenwaardige onderdelen die met elkaar in dialoog gaan.

De uitbreiding is opgevat als een paviljoen waar een aantal van de diensten voor het onthaal van hulpzoekenden georganiseerd worden.

Om geen gesloten doos te krijgen is er gewerkt met interne patio's die zorgen voor een open gevoel, natuurlijke lichtinval en ruimtelijkheid. Binnen en buitenruimte versterken elkaar, terwijl de broodnodige privacy wordt gewaarborgd.

Het interieur realiseert de transparantie die het Sociaal Centrum wil uitstralen,  het ontwerp past hen als een maatpak.  De materialen van het schrijnwerk worden zowel binnen als buiten doorgetrokken en de combinatie van wit en licht aluminium met warm hout voor de opengaande delen benadrukt de functionaliteit van het gebouw.

 Het bestaand gebouw en het nieuwe paviljoen worden op elkaar aangesloten zodat ze samen functioneren.  De circulatie wordt zo aangepast dat de trappen logisch boven elkaar lopen tot op de zolder.  Bij de renovatie van het bestaande gebouw blijven de ingrepen bewust beperkt om het voorziene budget te respecteren.

 

De buitenruimte vormt een semi-publieke doorgang vanaf de straat naar het Groen Kwartier, een woongebied in het voormalige Militair Hospitaal. Deze doorgang is niet alleen een zachte ontsluiting van het Groen Kwartier maar ook de toegang naar het nieuwe onthaal van het Sociaal centrum, gelegen in het paviljoen.

 Het is een 'duurzaam' project met gebruik van duurzame materialen (NIBE), hoge isolatiewaarde, energiezuinige en duurzame technieken, zonder zijn toevlucht te nemen tot dure en ingewikkelde systemen.

Fotografie Olmo Peeters (www.olmopeeters.be)

Olmo Peeters - PLEIN - LR 7.jpg
       
     
Olmo Peeters - PLEIN - LR 6.jpg
       
     
Olmo Peeters - PLEIN - LR 11.jpg
       
     
Olmo Peeters - PLEIN - LR 13.jpg