COMPETITIE SCHOLEN VAN MORGEN
       
     
Perspectiva 01.jpg
       
     
Perspectiva 02.jpg
       
     
COMPETITIE SCHOLEN VAN MORGEN
       
     
COMPETITIE SCHOLEN VAN MORGEN

LOCATIE:         SINT-TRUIDEN

 

BOUWHEER:            AG REAL ESTATE  //  GO! onderwijs

TIMING:                     2011

BUDGET:                   4.260.000 euro

STATUS:                    competitie, 2de plaats

SPECIFICATIE:          cfr. AGION richtlijnen, Duurzaam project

In samenwerking met exe arquitectura uit Spanje

Scholen voor Morgen (dbfm programma van AG realestate) wil per competitie een architect selecteren die dan een reeks van 3 tot 5 projecten dient uit te voeren.

MADE architects in samenwerking met exe arquitectura werden geselecteerd in 2 competities .

De vraag voor campus Tichelrui te Sint-Truiden was een uitbreiding voor de school te ontwerpen, bij voorkeur in 1 gebouw en conform strikte bepalingen naar oppervlakte en kostprijs.

De eerste stap in het ontwerp was een analyse van de bestaande school en haar situering in de omgeving.

Hieruit hebben we een masterplan gedistilleerd met input van mobiliteit, begroeiing en vooral een veilige schoolomgeving.

Naar volume hebben we gekozen om de schaal aan te passen aan de bestaande baksteenarchitectuur uit de jaren 70.

De inplanting van het gebouw vormt de scheiding tussen lagere school en middelbaar.

De uitbreiding is opgevat als 3 gekoppelde gebouwen met elk een specifieke cluster van functies met op de begane grond lokalen die open staan voor een breder gebruik.

Lage energie en compactheid, voorzien van groendaken en de mogelijkheid tot herwinnen van energie en water, maken dit een duurzaam project. 

Perspectiva 01.jpg
       
     
Perspectiva 02.jpg