ikBENmee-button_voor-website.gif

Bijna-energieneutraal BEN bouwen is een belangrijke mijlpaal in de beleidslijn energiezuinig bouwen. De BEN-principes worden vanaf 2021 standaard voor nieuwbouwwoningen. Dat betekent dat alle nieuwbouwprojecten aan een zeer hoge energieprestatie (E30) moeten voldoen. Tegelijk moet de beperkte hoeveelheid energie die de bewoners nodig hebben, ter plaatse of uit nabijgelegen groene bronnen opgewekt worden. De verschuiving naar bijna-energieneutraliteit vergt een belangrijke transitie voor kandidaat-bouwers en verbouwers en de volledige bouwsector: • deze visie moet het vertrekpunt vormen voor het ontwerp-bouwplan, de principes in een latere fase integreren is geen optie; • iedereen moet inzien dat energiezuinig bouwen en -verbouwen niet duurder is, omdat ook de besparingen op de energiefactuur in rekening gebracht moet worden; • nieuwe producten moeten ingang vinden (ventilatiesystemen, superisolerende beglazing, warmtepompen, zonneboilers, …); • vaklui moeten nieuwe technieken aanleren (luchtdicht bouwen, installeren en onderhouden van performante ventilatiesystemen?...); • …