BASISSCHOOL STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN
       
     
BASISSCHOOL STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN
       
     
BASISSCHOOL STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN

LOCATIE:         ANTWERPEN 2060

 

BOUWHEER:            AG stedelijk onderwijs Antwerpen

TIMING:                     2009-2013

BUDGET:                   2.250.000 euro

STATUS:                    opgeleverd

SPECIFICATIE:          cfr. AGION richtlijnen, Renovatie, Totaalopdracht incl     technieken en stabiliteit

 

SIBLO 6 een stedelijke basisschool voor bijzonder onderwijs.

Het project betreft de renovatie van een historische 'dubbelschool' met 3 gebouwen en 2 speelplaatsen uit 1890 waarbij ooit jongens- en meisjesschool apart van mekaar functioneerden.

Ondertussen is dit een hedendaagse school voor zo'n 240 leerlingen met leerachterstand in sociaal zeer diverse buurt in Antwerpen.

De opdracht omvat een grondige renovatie van de binnenkant van de gebouwen, een beperkte uitbreiding met douches en sanitaire ruimten, een hedendaagse speelplaats met nieuwe luifels/overdekte speelruimte, aangepaste technieken (o.a. verluchtingssysteem).

 Na de renovatie zou de school ook plaats gaan bieden aan leerlingen met gedragsstoornissen (type 3).

De aanpak dient een antwoord te bieden aan diverse parameters waaronder eisen van monumentenzorg, brandweerreglementen, technische eisen, een lerarenkorps van 40 personen, type 1 leerlingen, type 3 leerlingen en eisen van AGION.

Daarnaast dient er ook rekening te worden gehouden met de flexibiliteit naar de veranderende organisatievormen en onderwijsprincipes.

Het opzet is om zo min mogelijk te wijzigen aan het bestaande gebouw en de structuur, maar door beperkte zachte ingrepen tegemoet te komen aan deze complexe eisen.

Wanden, plafonds en vloeren worden vernieuwd en ook de technische uitrusting wordt volledig vernieuwd.

Bouwkundige ingrepen zijn beperkt, de nieuwe ingrepen beperken zich tot lichte wandconstructies en een invulling met kastenwanden, al dan niet tot het plafond.

Op deze manier worden de bestaande ruimten in hun ruimtelijkheid bewaard en creëren we hoeken of aparte lokale.

Dit moet na de renovatie een perfect veilige en gezonde leefomgeving worden voor klein en groot.